CELOSVĚTOVÉ PRODEJNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2015

SKUPINA RENAULT OZNAMUJE NAVÝŠENÍ PRODEJŮ JIŽ TŘETÍ ROK PO SOBĚ

• V roce 2015 se registrace vozidel skupiny zvýšily o 3,3 % a skupina dosáhla nového rekordu 2 800 242 vozidel.
• V Evropě zaznamenala skupina další rok růstu s podílem na trhu přesahujícím 10 %.
• Značka Renault si již 18. rok po sobě udržela v Evropě vůdčí postavení v segmentu lehkých užitkových vozidel.
• I přes prudký pokles na ruském a brazilském trhu si skupina udržela své mezinárodní pozice.
• Úspěch nových produktů v roce 2015, plánovaných uvedení mnoha nových vozidel a mezinárodní expanze podpoří ambici dalšího růstu v roce 2016.

CELOSVĚTOVÉ NAVÝŠENÍ PRODEJŮ

V roce 2015 došlo k celosvětovému nárůstu registrací osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel skupiny Renault o 3,3 % na celkový počet 2,8 miliónu vozidel na trhu, který rostl o 1,6 %. Nárůst registrací již třetí rok po sobě umožnil skupině dosáhnout nového prodejního rekordu. Celosvětový tržní podíl skupiny je nyní 3,2 %. Značka Renault zůstává francouzskou značkou číslo jedna na světě a Dacia vytvořila nový prodejní rekord.

Skupina i nadále těží z dynamického vývoje evropského automobilového trhu (+9,4 %) a zaznamenala 10,2% nárůst registrací na 1 613 499 vozidel, s tržním podílem 10,1 %. Renault je zde leaderem na trhu elektromobilů a již 18. rok po sobě vede na trhu lehkých užitkových vozidel.

Mimo Evropu si skupina i přes ekonomickou krizi v Rusku a v Latinské Americe udržela své postavení a zaznamenala nárůst tržních podílů v Africe, na Blízkém východě, v Indii a v oblastech Eurasie.

Thierry Koskas, výkonný viceprezident skupiny Renault pro prodej a marketing, oznámil: „Rok 2015 byl dalším rokem, v němž skupina Renault zaznamenala nárůst prodejů, a překonali jsme předchozí prodejní rekordy. I přes ekonomické podmínky, které se v jednotlivých regionech neustále mění, je náš růst konstantní a potvrzuje správnost strategie geografické diverzifikace, o kterou jsme v minulých letech usilovali.“

NOVÉ PRODUKTY PODPORUJÍ RŮST V EVROPĚ

V Evropě vzrostl podíl Renaultu na trhu osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel na 10,1 %, s nárůstem registrací o 10,2 % na 1 613 499 vozidel. Skupina zvýšila prodeje ve všech zemích regionu s mimořádně dobrými výsledky ve Španělsku (+22,3 %), Velké Británii (+17,7 %) a v Itálii (+18 %), s rekordním tržním podílem 9,1 %.

Rok 2015 znamená pro značku Renault další rok růstu, byl nejrychleji rostoucí značkou tohoto roku. S počtem 1 238 711 uskutečněných registrací (+12,3 %) dosáhl její tržní podíl 7,8 % ve srovnání se 7,6 % v roce 2014 a 7,4 % v roce 2013. Nejprodávanějším vozem ve všech segmentech je Clio.

Na trhu osobních automobilů (+11,1 % na 969 508 vozidel) si Renault udržel své vůdčí postavení v oblasti městských vozidel (segmenty A+B) díky přetrvávajícímu úspěchu Clia a Capturu, leadera ve svém segmentu s počtem 194 703 uskutečněných registrací (23,7 % celého segmentu).
Nově uvedené vozy v roce 2015 podněcují silnou poptávku ze strany zákazníků: již bylo prodáno 49 016 vozidel Kadjar a bylo provedeno 20 930 registrací nového vozu Espace, což představuje trojnásobek oproti předchozí verzi v průběhu stejného období roku 2014.

V segmentu lehkých užitkových vozidel si značka Renault zachovala své vůdčí postavení již 18. rok po sobě s počtem 269 203 uskutečněných registrací (+16,9 %) a zaznamenala nárůst tržního podílu o 0,7 bodu.

Deset let po svém evropském debutu zaznamenala značka Dacia v roce 2015 další nárůst registrací (+3,6 %) a rekordní prodeje ve výši 374 458.

Renault je leaderem na evropském trhu elektromobilů. Prodeje skupiny rychle rostou (+49 %) na 23 086 vozidel (bez modelu Twizy). ZOE se stává leaderem na trhu osobních automobilů s 18 453 registracemi v průběhu roku (+68 %).

Ve Francii posílila společnost Renault svou pozici nejvýznamnější automobilové značky a Clio zůstalo nejprodávanějším automobilem na trhu šestý rok po sobě. Clio, Captur, Twingo a Espace jsou leadery v jednotlivých tržních segmentech. Užitková vozidla Trafic, Master a Kangoo rovněž patří na přední příčky příslušných segmentů. ZOE si udržuje 60% podíl na trhu osobních elektromobilů.

SKUPINA RENAULT UDRŽUJE SVOU POZICI NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI

Na nadnárodní úrovni se skupině Renault i přes rozdílnou ekonomickou situaci v jednotlivých zemích a regionech podařilo stabilizovat, a dokonce posílit své pozice.

V Eurasii vzrostl tržní podíl skupiny o 1,6 bodu na 11,9 % – především díky dynamickému růstu skupiny v Turecku (+21,7 %), kde byl dosažen nový prodejní rekord. Tento nárůst kompenzuje důsledky ekonomické krize v Rusku, kde trh spadl o více než 35 % a registrace skupiny Renault poklesly o 38,1 %. Tržní podíl se stabilizoval na 7,5 % díky realizaci strategie zachování marží.

V Africe, na Blízkém východě a v Indii se registrace skupiny zvýšily o téměř 17 % na tržní podíl 4,5 % (+0,7 bodu). Skupina má více než třetinový podíl na severoafrickém trhu. V Alžírsku zaznamenala skupina rekordní tržní podíl (35,6 %) s významným nárůstem o 8,7 bodu díky místní výrobě vozu Symbol v Oranu. V Maroku, kde Dacia a Renault představují nejúspěšnější a druhou nejúspěšnější značku, se registrace zvýšily o 11,5 %. Tržní podíl skupiny byl více než 38,2 % (+1,2 bodu).
V Egyptě, na druhém největším trhu v Africe, vzrostly prodeje skupiny o 73,8 % a tržní podíl dosáhl 7,5 % (+3,4 bodu).
V Indii zůstává Renault hlavní evropskou značkou automobilů s nárůstem prodejů o 20,1 %. Kwid měl od svého zářijového uvedení velmi slibný start s více než 80 000 objednávkami.

V Severní a Jižní Americe (355 151 registrací, pokles o 14,8 %) překonala skupina ekonomické obtíže s tržním podílem 6,3 % (-0,1 bodu). V Brazílii, na druhém největším trhu skupiny, vzrostl tržní podíl o 0,2 bodu na bezprecedentní úroveň 7,3 % – na trhu, který poklesl o 25,5 %. V Argentině zmírnila skupina pokles registrací na -6,5 % díky výkonu v posledním čtvrtletí s tržním podílem 14,7 % (12,7 % v průběhu celého roku). V Kolumbii dosáhl Renault nového rekordního tržního podílu 18,6 % s nárůstem o 2 procentní body.
Pick-up Duster Oroch, uvedený na samém konci roku, se již v Brazílii zařadil na druhé místo ve svém segmentu. Nástup Renaultu v tomto segmentu by měl podpořit růst v této oblasti v nadcházejících měsících.

V oblasti Asie/Tichomoří se úroveň prodejů v Koreji, na druhém největším trhu v regionu, po výrazném růstu v roce 2014 stabilizovala. V Číně byla prioritou příprava uvedení čínské verze Kadjaru, prvního lokálně vyráběného vozidla ve společném podniku Dongfeng Renault.

VÝHLED PRODEJŮ SKUPINY RENAULT PRO ROK 2016

V roce 2016 se očekává nárůst globálního trhu o 1 až 2 % vůči roku 2015. Evropský trh by měl také růst o 2 %, s 2% nárůstem ve Francii.

Na mezinárodní úrovni se očekává, že brazilský, resp. ruský trh budou dále klesat o 6 %, resp. 12 %. Oproti tomu Čína (+4 až 5 %) a Indie (+8 %) by si měly uchovat své tempo.

Na základě těchto faktů a s mimořádně nabitým produktovým plánem pro tento rok skupina Renault očekává:
– celosvětové urychlení růstu prodejů,
– posílení značky Renault v Evropě,
– nárůst ve všech pěti regionech skupiny.

Thierry Koskas potvrdil: „Na základě dynamického růstu v posledních třech letech, výrazné obnovy produktové řady v letech 2015 a 2016 a expanze v Indii a v Číně bude náš růst v roce 2016 zrychlovat a své pozice zlepšíme ve všech regionech.“

Prodeje skupiny podle regionu v oblasti osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

Celkové prodeje pro jednotlivé značky
prodeje2015

15 hlavních trhů skupiny Renault na konci prosince 2015

prodeje_státy
Pět nejprodávanějších osobních automobilů skupiny Renault na konci prosince 2015

Všechny údaje v tomto dokumentu platí k 12. lednu 2016.

Zdroj dat: Renault ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *